Modularizace a specializace ve strojírenství

 

Technologická a ekonomická vylepšení vyžadují extrémně flexibilní, spolehlivé a vysoce dostupné výrobní nástroje, které lze okamžitě implementovat.

Vývoj se ubírá směrem k modulárním systémům. Společnost HARTING poskytuje škálovatelná řešení rozhraní pro všechny typy napájecích, signálových a datových připojení na všech úrovních výrobních systémů.

» Jakob Dück, Industry Segment Manager, HARTING Technology Group

Dynamické trhy na celém světě volají po vysoce flexibilních, okamžitě implementovatelných výrobních strojích a systémech, které lze spolehlivě a hospodárně vyrábět v rámci dávkové výroby.

Cílem je vyrábět tyto stroje v co nejpokročilejší fázi výrobního procesu nebo dokonce až přímo na místě u zákazníka, s minimálními nároky na personál či náklady a přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníka. Protože zákazníci na globálních trzích mají velmi rozdílné požadavky, nutně dochází ke vzniku nových struktur s cílem minimalizovat náklady, a přitom pokud možno negativně neovlivnit kvalitu a výkon.

V důsledku těchto požadavků vznikla potřeba modulárních systémů, jak uvádí nedávno zveřejněná studie Rolanda Bergera s názvem „Modulární produkty“. Dle této studie se obzvláště ve strojírenství očekává do roku 2015 rapidní nárůst počtu modulárních systémů.

Implementace modulární koncepce strojů je podmíněna širokou využitelností síťových technologií. Během vývoje mechatronických jednotek jsou mechanická a elektronická rozhraní navržena tak, že jsou během montáže precizně a bezpečně spojena, zatímco některá jsou dokonce později opakovaně přestavována. Aby nedocházelo k potížím s mechanickými komponentami, jsou vyžadována alternativní řešení rozhraní pro napájení, signál a data zajišťující neomezenou funkčnost a kompatibilitu. Tato rozhraní musí být navíc škálovatelná – tzn. dimenzována pro specifické konfigurace strojů, kdykoli je to možné – s možností bezpečné montáže nebo rozebrání bez nutnosti speciálně proškoleného personálu.

 

 

 

Harting prehled

Harting prehled
(PDF 278 KB)

Stáhnout

diagram-

diagram-
(PDF 248 KB)

Stáhnout


 

Řešení HARTING

Strategie společnosti HARTING klade důraz na variabilitu produktů. Díky výjimečně bohatému portfoliu HARTING Technology Group, které obsahuje produkty a řešení pro všechna hlavní napájecí, řídicí, signálová a datová připojení, se zákazník může již ve fázi návrhu omezit na řešení jen několika nejdůležitějších technických aspektů specifických pro praktické využití. Zákazníci se nemusí zabývat méně důležitými parametry rozhraní a získají jistotu, že budou moci v kterékoli fázi vývoje změnit rozsah rozhraní modulů stroje – při dosažení funkčně i cenově optimálního výsledku. Díky různým variantám kódování lze nakonfigurovat každé rozhraní tak, aby montáž modulů stroje nevyžadovala speciálně proškolený personál. 

 

Variabilita jako jedna z klíčových vlastností produktů HARTING

Společnost HARTING poskytuje vysokoproudové rozhraní až pro 40 A používané k dodávce napájení kompletním modulům strojů nebo k řízení větších samostatných motorů či ohřívačů. To znamená, že pokud zákazníka zajímá pouze proudová kapacita (40 A) napěťových kontaktů, lze ve druhém případě použít různé kombinace kontaktních vložek a krytů.

Totéž platí o gigabitovém ethernetovém připojení, např. pro ethernetové sběrnicové systémy nebo systémy pracující s videem ve vysokém rozlišení používané v produkci a výrobě. Zde lze využít pestrou škálu kontaktů s různými vložkami a kryty.

Široká nabídka vysoce kompatibilních produktů HARTING poskytuje zákazníkům značné možnosti využití a neustále zvyšuje flexibilitu a variabilitu systémů, ve kterých jsou tyto produkty nasazeny.